Zasady dostawy

ZASADY DOSTAWY

1. Koszty transportu firmowego są bezpłatne na terenie miasta Skawiny i Krakowa oraz okolic według poniższej specyfikacji:

- zakupy od 1000 do 2000 PLN – transport do 10 km GRATIS!

- zakupy powyżej 2000 PLN – transport do 20 km GRATIS!

W innych przypadkach transport płatny jest za każdy 1 km i wynosi 3 zł brutto.

Wątpliwości, co do ilości kilometrów do danej miejscowości oraz informacji co do opłat transportowych rozstrzyga dział logistyki.

2. Zamawiający może dokonać odbioru towaru własnym transportem od poniedziałku do piątku od 9.00 do 16.00 w sobotę od 9.00 – 13.00. W tym wypadku nie dolicza się kosztów transportu firmowego/przesyłki kuriereskiej.

3. Dostawa towaru obejmuje jego dowóz na adres podany przez Zamawiającego, w terminie uzgodnionym przez obie strony, nie później niż w ciągu 14-dni od dnia powiadomienia Zamawiającego przez firmę przewozową o zrealizowaniu zamówienia. Dostawa nie obejmuje wnoszenia towaru do mieszkania/domu Zamawiającego.

4. Zamawiający zobowiązany jest do odbioru towaru w miejscu i terminie uzgodnionym z firmą ,a w przypadku naruszenia przez Zamawiającego tego obowiązku zapłaci firmie opłatę w wysokości 300zł tytułem zwrotu kosztów dojazdu.

5. W przypadku odbioru towaru we własnym zakresie, odbiór powinien nastąpić w terminie 14-dni od powiadomienia Zamawiającego przez firmę Vivasanit o zrealizowaniu zamówienia.

6. Po upływie 14-dni, licząc od upływu terminu wskazanego w pkt. 5, towar staje się własnością firmy Vivasanit, nie powodując żadnych uprawnień do niego dla Zamawiającego.

7. Cennik przesyłek kurierskich:

PRZESYŁKI PACZKOWE STANDARDOWE do 30 kg. - 21 zł brutto

Jest to jeden element, który nie zawiera w sobie składników, które mogą się rozsypać, potłuc, rozlać, etc., przy czym suma jego wymiarów nie może przekroczyć 220 cm, a najdłuższy bok 120 cm.

PRZESYŁKI NIESTANDARDOWE ustalane indywidualnie z klientem.

Powrót
VIVASANIT 32-050 Skawina, Torowa 16c, tel. 12 276-63-33