Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 Właścicielem Sklepu Internetowego jest firma:

VIvasanit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k

Siedziba firmy: 32-050 Skawina, ul. Torowa 16c

NIP: 944-224-27-27

REGON: 122470949

Nazwa banku: DEUTSHE BANK PBC SA,

Nr konta: 27 1910 1048 2116 0453 6978 0001


1. Zakupów w sklepie internetowym Vivasanit może dokonywać osoba pełnoletnia bądź firma, która jest zarejestrowana w stosownym rejestrze. Aby dokonać czynności zakupu należy wypełnić stosowny formularz rejestracyjny. Wszelkie dane osobowe umieszczone w formularzu będą przetwarzane zgodnie Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn.zmianami).

2. Zamówienia składane przez Klientów przyjmowane są 24 godziny na dobę za pośrednictwem serwisu „Sklep”, dostępnego na stronie internetowej www.vivasanit.pl

3. Towary dostępne na stronie internetowej nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ceny produktów są cenami brutto (uwzględniony podatek VAT). Firma Vivasanit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. zastrzega sobie prawo dokonywania zmian cen, niezrealizowania zamówienia, jeżeli cena stanowi wynik błędu.

4. Zamówiony towar przesyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej bądź dowożony transportem firmy w terminie, który zostanie oznaczony przy zamówieniu, po wpłynięciu na konto sprzedającego zapłaty za zamówiony towar.

5. W przypadku braku towaru w magazynie, sprzedający będzie miał prawo wydłużyć czas realizacji zamówienia. Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o zaistniałej sytuacji. Kupujący w razie, gdy nie wyrazi zgody aby czas realizacji zamówienia został wydłużony, ma prawo do odstąpienia od realizacji całości zamówienia. Zamawiający może również zrezygnować tylko z pozycji, która w zamówieniu wydłuża termin jego realizacji.

Vivasanit ma prawo podzielić zamówienie na różne, odrębne przesyłki. Opłaty za przygotowanie, nadanie i realizację zamówień zostaną naliczone w sposób jednorazowy, podczas wykonywania pierwszej części zamówienia.

6. Publikowane opisy towarów nie są gwarantowane przez sprzedawcę, że nie zawierają uchybień lub błędów. Nie mogą być one podstawą do zgłaszania roszczeń. W przypadku wątpliwości zalecany jest kontakt ze sprzedawcą.

7. Każde zamówienie ma określony czas realizacji. Sprzedawca poinformuje Kupującego Informuje ile dni roboczych upłynie od momentu potwierdzenia zamówienia, do chwili wysłania zamówionego towaru do Klienta. Aby zrealizować zamówienie na towary o różnym czasie realizacji, sprzedawca zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia, po komplementowaniu całości zamówienia. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany w zamówieniu sprzedający skontaktuje się telefonicznie lub drogą mailową aby poinformować Klienta o nowym terminie dostarczenia towaru. Termin otrzymania przesyłki jest równy czasowi realizacji zamówienia z czasem dostawy. Przesyłki są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej następnego dnia roboczego po dokonaniu wysyłki z magazynu firmy. Podpunkt ten nie dotyczy przesyłek paletowych.

8. Kupujący ponosi koszty przesyłki do wartości 5000 PLN. W przypadku złożenia zamówienia wyższego od tej kwoty koszty przesyłki będą ustalane indywidualnie z klientem. Wyjątkiem mogą być tylko promocje określone przez Sprzedawcę.

9. W przypadku złożenia zamówienia, którego wartość przekraczać będzie kwotę 500 PLN Sprzedawca będzie miał możliwość zmiany sposobu płatności, w ten sposób, że zażądać może dokonania przedpłaty całości zamówienia, bądź jego części.

10. Zamówienia dokonane po godzinie 14.00. w dni powszednie, weekendy i święta będą realizowane następnego dnia roboczego.11. Zgłaszanie wszelkich roszczeń w związku z uszkodzeniem przesyłki przez firmę kurierską na piśmie winno nastąpić w terminie który nie może przekroczyć 7-dni od otrzymania przesyłki przez Kupującego. Zgłoszenie roszczenie wymaga wezwania kuriera i spisania tzw. protokołu szkody, po czym oryginał protokołu ten należy przesłać na adres sprzedawcy. W tym celu należy wezwać kuriera aby spisał protokół szkody i przesłać go do sprzedawcy w oryginale. Jeśli protokół szkody nie zostanie przesłany w podanym wyżej terminie, upływ tego terminu spowoduje utratę przez Klienta prawa do zwrotu towaru, który jest uszkodzony. Firma Vivasanit zastrzega sobie, że nie będzie ponosiła odpowiedzialności za nie dostarczenie na czas i uszkodzenie przesyłek, które zostaną nadane inną firmą kurierską na życzenie klienta, niż ta z którą Firma posiada umowę.

12. Jeśli następuje zwrot towaru przez Kupującego, Kupujący jest zobowiązany do złożenia stosownego pisemnego oświadczenia o zwrocie towaru. Oświadczenie to powinno własnoręcznie podpisane przez osobę dokonującą zakupu u Sprzedawcy.

13. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zmianami) oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny art.2 ust.1, każdy Kupujący ma prawo do dokonania zwrotu towaru, który zakupił. Termin zwrotu wynosi 10-dni od dnia odbioru towaru.

Prawo to będzie przysługiwało Klientowi, tylko wtedy gdy:

  1. towar nie nosi śladów używania,

  2. towar znajduje się w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu,

  3. towar należy do towarów w stałym obrocie,

  4. towar nie posiada wad, z wyjątkiem tych, które stanowią podstawę do reklamacji,

  5. kupujący dołączył paragon/Fakturę VAT - dowód zawarcia umowy.

14. Jeśli w ciągu 24 godzin od momentu, kiedy zamówienie zostanie złożone przez Klienta, sprzedający nie otrzyma informacji o wycofaniu zamówienia, Klientowi po upływie tego terminu nie będzie przysługiwało prawo do odstąpienia od zamówienia. Do tego czasu istnieje możliwość odstąpienia od zamówienia, mailem bądź telefonicznie, pod numer telefonu podany na stronie Firmy Vivasanit.

15. Towary, które zostaną zamówione przez firmę Vivasanit i przez nią sprowadzone na zamówienie Klienta nie będą podlegały zwrotom.


16. Gdy do odstąpienia od umowy zawartej przez Kupującego dojdzie z jego winy, ponosi On koszty przesyłki towaru w obie strony. Klient będzie w takim wypadku zobowiązany (gdy dojdzie do rozwiązania umowy z jego winy) do odpowiedniego zapakowania, zabezpieczenia i przesłania towaru Sprzedawcy.

W razie gdyby towar uległ zniszczeniu, Klient będzie ponosił odpowiedzialność za jego zniszczenie.

Do przesyłki należy dołączyć dokument zakupu towaru przez danego Klienta.

17. Zwrot kwoty, która została zapłacona za towar przez Klienta, który nie ze swojej winy odstępi od umowy zostanie dokonany przez Firmę Vivasanit w ciągu 14-dni na konto bankowe Klienta.

18. Firma Vivasanit gwarantuje swoim Klientom, że towary z jej oferty są fabrycznie nowe oraz że towary te są wolne od wad fizycznych i prawnych.

19. Każdy z produktów, które są oferowane przez sklep internetowy i które Firma Vivasanit posiada w swojej ofercie posiada gwarancję importera, producenta bądź pośrednika Firmy. Warunki gwarancji szczegółowo opisane są w gwarancji dołączonej do produktu, dołączanej przez gwaranta.

20. Firma Vivasanit zastrzega, że gwarancja obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.

21. Przyczyny takie jak zanieczyszczenia, urazy mechaniczne, niewłaściwa instalacja, zjawiska atmosferyczne, jak również eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem nie są objęte gwarancją. Również naprawy dokonywane przez klienta w nieautoryzowanych punktach nie są objęte gwarancją. Zasadność zgłoszonych wad produktu i podleganie ich gwarancji uzasadnia usunięcie ich bezpłatnie przez Firmę Vivasanit. Firma od dnia stierdzenia zasadności żądania zastrzega sobie 14-dni roboczych na bezpłatne usunięcie wad produktu.

22. Gdy naprawa sprzętu okaże się niemożliwa, bądź niecelowa ani wymiana na nowy nie będzie możliwa do zrealizowania, Klient dostanie zwrot ceny, którą zapłacił za towar. Kwota zwrócona zostanie na podane przez Klienta konto bankowe.

23. Sprzęt dostarczony przez Klienta do serwisu prowadzonego przez Firmę Vivasanit powinien być kompletny i zawierać wszystkie oryginalne opakowania oraz komplet tego, co Firma dostarczyła Klientowi.


24. Vivasanit zastrzega, że gwarancja nie zostanie wykonana w razie gdy Klient nie okaże dokumentu zakupu. Powinien to być paragon fiskalny bądź faktura VAT. Brak dokumentu sprzedaży uniemożliwia zrealizowanie roszczeń wynikających z gwarancji.

25. Do praw wynikających z gwarancji towaru uprawniony jest tylko bezpośredni Nabywca tego towaru.

Dalsze zbycie sprzętu nie powoduje przeniesienia praw gwarancyjnych na kolejnego nabywcę towaru.
26. Postanowienia końcowe:

a) W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i przepisów prawnych cytowanych powyżej.

b) Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

c) Wszelkie informacje dotyczące specyfikacji produktów pochodzą z materiałów publikowanych przez ich producentów.

d) Internetowy Sklep Vivasanit nie wypożycza towarów do testowania i z tego powodu Zamawiający nie może odstąpić od umowy sprzedaży.

e) Z chwilą gdy dochodzi do przyjęcia zamówienia poprzez system Sklepu Internetowego Vivasanit, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Nabywcą a Sklepem Internetowym Vivasanit.

f) W braku odmiennego stanowiska Zamawiającego złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Vivasanit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. ( Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn.zmianami).

g) Kontakt ze sklepem internetowym Vivasanit (telefoniczny bądź mailowy) uważa się za potwierdzenie i znajomość Regulaminu Sklepu Vivasanit.

Powrót
VIVASANIT 32-050 Skawina, Torowa 16c, tel. 12 276-63-33